Medyum

Medyum, mevcut olan fiziksel dünyadan farklı bir dünyada bulunabildiği iddia edilen kişilerin ortak odadır. Zaman ve mekân gözetmeden ruhlar aleminyle iletişimin kurulabilmesinde görevli olan insanları tanımada kullanılır. Tarot, obje ve diğer gerekliliklere ihtiyaç olmaksızın medyumların ruhlar alemine geçebilecekleri bilinir. Bilinçli olarak ya da bilinçsiz olarak iletişimin kurulabilmesi medyumlar için mümkün olan deneyimlerdir. Spiritüalist anlayışında bu durumun bir yetenek olduğu bilinir ve yeteneğin çıkarlar ya da kötü amaçlar için kullanılmamalıdır.

Medyumluk günümüzde falcılık olarak tanımlanabilmektedir. Modern ruh bilimciler tarafından medyumluğun gelecekten bilgi alınması olarak tanımlanması yanlış kabul edilir. Daha çok var olan dünyadan uzaklaşarak farklı bir alemde bulunuyor olmaları medyum için yapılan tanım olur.

Temel olarak iki farklı kategoride medyumluk sınıflandırılabilmektedir. Fiziksel ve zihinsel medyumluk günümüzde yapılan tanımlara en uygun tanımlar olarak sınıflandırılmaktadır.

Medyum Sınıflandırmaları

Fiziksel Medyum: Fiziksel olayları kapsayan medyumluk sınıflandırılması olarak tanımlanmaktadır. Ruhsal iletişim olmaksızın, paranormalfenomenler ortaya koyarak, özel yeteneğini sergileyen kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Zihinsel Medyum: Ruhlarla iletişime geçerek bilgi alışverişi sağlayan medyum sınıflandırmasıdır. Fiziksel medyumdan farklı olarak iletişim kurabilme yeteneklerine sahip olan ve aynı zamanda iletişimini güçlü şekilde aktarabilen medyumdur.

Medyum, her zaman fiziksel veya ruhsal olarak iletişimde olamayacağından dolayı yapılan değerlendirmelerin uzman bilimciler tarafından değerlendirilmektedir. Sınıflandırmalara göre farklı yetenekteki medyumların sahip oldukları yetenekleri değerlendirdikleri görülebilmektedir.

Hemen Ara
WhatsApp