0532 227 84 49
Sosyal Medya Hesaplarımız

Büyü Bozma

Anasayfa » Merak Edilenler » Büyü Bozma

Büyü, sufli şeytanca cinler kullanılarak şahsın düşünce ve duygu merkezini bozan manevi bir tesirdir. Başka bir ifadeyle, büyü şeytanca cinlerle yapılır. Bu cinler, yalnızca insanlarda olan yıldız merkezinin balansını bozarak istenilen biçimde yönetimi ele geçirir. büyünün bozulması için cin veya cinlerin şahsı terk etmesi gerekir.

Büyü sebebiyle cinlerin tesirine girmiş şahısta, ilk evvel onu idareyen Cin‘in kimliği ve gidişatı tespit edilir. Sonra Cin‘e o kimseyi hür vazgeçmesi için emir verilir. Ancak; Cin’in bu emri kabul edip etmeyeceği kuşkuludur.

Bu bakımdan; Büyü bozma işine, okuma usulüyle o cinin yapısına tesir edecek, onu yaralayacak miktarda dualar edilerek başlanır. Bu gidişatta cin için iki yol vardır; ya duaya devam eden şahsı tesiri altına alarak kendine bağımlı hale getirmek ya da emirlerine boyun eğmek.

Bunun dışında 3.cü bir yol daha vardır ki, o da Cin’in can vermesidir. Buna da “CİN YAKMAK” denir. Başka Bir Deyişle cin elini şahıstan sürüklemediği takdirde yanmakla başka bir deyişle can vermekle surat surata kalır. Bazen de cinin ailesinden değişik bir cin işe el atar ki, böylece iki-üç cinin yanmasına kadar iş uzar.

Bugün iç kasvetleri, boğulurcasına haller, muhtelif şeyler görme veya duyma vakaları, özellikle bayanlarda görülen sık yıkanma halleri ve bunlara eş muhtelif gidişatlar büyük oranda cinlerden kaynaklanmaktadır. Ancak bu vaziyet henüz tıbbî olarak tespit edilemediği için uyuşturucu ilaçlarla yapılan rehabilitasyonlar bir netice vermemektedir.

BÜYÜ BOZMA DUASI

Ayet-el-Kürsi, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak insanı cinden gözetir. Cinden kurtulmak için en tesirli dualardan biri “Lâ havle ve lâ güce illa billahil aliyyil Aziym” dir. Cin Mektubu da büyünün bozulması ve cinlerden kurtulmanın en tesirli yollarından biridir.

Cin ve iblis şerrinden kurtulmak için ve epilepsi hastalığına, sihre karşı gözetici Ayet denilen “ayat-ı hırz”ı yedi gün okumalı ve bu ayetleri üzerinde taşımalıdır.

“BÜYÜ“nün bozulması için önereceğimiz bir değişik dua, “Cin Korunma Duası”dır.

“Rabbi inniy messeniyeş şeytânu binusbin azab; rabbî eûzü bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzü bike en yahdurun. Ve hıfzan min külli şeytancan marid. “Sad: 41 – Mü’minun: 97-98-Saffat: 7

Bu duayı üç-beş veya daha fazla birey büyü yapılmış şahsın evinde toplanarak 300 veya 500’er kere okuyabilirler. Bunu üç gün arka arkaya yaparlarsa daha da tesirli olur. Bu dua sırasında büyü yapılmış bireyin de bu duayı okuması zorunludur. Ayrıca bir şahsın sağ elini o büyü yapılmış şahsın başına koyarak okumasında çok fayda olur.

Bu arada ortaya bir kap içinde su konur ve okunan dualar bu suya üflenerek daha sonra bu bireye peyderpey içirilirse daha da tesirli olur. Büyü yapılmış şahısta ya da evinde muska bulunursa, bunu isyankarda veya limon suyuna veya sirkeye atarak eritmek en geçerli yoldur.

Şahsın üzerindeki büyünün bozulması ve Cinlerden kurtarılmış olması, aynı bireye yine büyü yapılmasını da güçleştirir. Ancak; ne yazık ki büyünün tekerrür edilmesini tamamen ortadan kaldıran hiç bir usul yoktur.

RESÛLULLAH’A YAPILAN SİHRİN BOZULMASI

Medine milleti Resûlullahı öldürmek emeliyle efendimizin Medine’ye hicretinden evvel harekete geçti. Yahudiler bazı tasarılar yaptılar. Lebid bin Asım’dan destek istediler. Lebid, filan semtte Hayre isminde büyü yapmakta çok ileri yaşlı bir bayan var, onu bulun dedi. Bulup o bayana çok para verdiler. Yaşlı bayan bir güvercin yavrusuna iğneler daldırıp, 11 düğüm yaparak güvercin yavrusunun üzerine sardı. Medine’nin dışında sefil bir kuyunun içine koyup, ağzını kapattı.

Resûlullah efendimiz hasta oldu, âzaları hareketsiz kaldı. Bu vaziyet 9 gün devam etti. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi, gidişatı haber verdi. Kuyudan güvercin çıkarıldı fakat düğümleri çözemediler. Cebrail Aleyhisselam “Muavvizeteyn Felak ve Nâs” surelerini getirdi. Resulullah bu sureleri o düğümlerin üzerine okudu. Her âyeti okudukça bir düğüm çözüldü. İki suredeki 11 ayet okununca, 11 düğüm tamamen çözüldü. Resulullah Efendimiz hastalıktan tamamen kurtulup, sağlığa kavuştu.

BÜYÜ BOZMA USULLERİ

Cin musallatına maruz olan şahıslarda enteresan hareketler, bariz olarak ellerde ve bedeninde fazla kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir biçimde kesintisiz uyuma isteği, fazla biçimde insanüstü bir efor birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması efor haller kollanabilir. Bu cins gidişatlarda şahsın maruz kaldığı bu gidişattan bir an evvel kurtarılması ve rahata ermesi gerekir.

büyünün bozulmasında münazarasız en iyi usul Dua‘dır. Ancak; dua’yı yapan bireyin de bu manevi tesiri oluşturacak derecede teçhizatlı olması gerekir. İman ve Kur’an-ı Kerim’e lüzumu olduğu zamanlarda müracaat eten bireylerden tesirli çözümler beklemek doğru olmaz. Büyü sûfli Cinlerin görevlendirilmesiyle de yapılır, bu sûfli cinler misyonundan alınmadıkca tamamen çözüm alınamaz. Sufli cinlerin vazifelerinden alınması ise Ulvi cinlerin destek ve dayanağıyla yapılabilir. Bu çalışmalar, uzman bireylerce yapılmadığı zaman Allah esirgesin daha da hasar verici noktalara gelebilir.

Ayrıntılı bilgi ve çözüm teklifleri için uzmanımızla irtibata geçiniz.

WhatsApp Hemen Ara